!!! : 0888238631, 0886844761, nikola@gramatikov.net

»

!!! ., . . . . . : >> - 2009 (OFFER-INVERTERS.PDF) <<

»

 , kW , V
OMRON Varispeed V7 CIMR V7AZ41P5 / SPEC.41P50 1.1 kW 400V 3PHASE 1
OMRON Varispeed V7 CIMR V7AZ40P7 / SPEC.40P70 1.5 kW 400V 3PHASE 2
OMRON Varispeed V7 CIMR V7AZ45P5 / SPEC.45P51 5.5 kW 400V 3PHASE 1
OMRON Varispeed E7 CIMR 7Z4011 / SPEC.40111 11 kW 400V 2
OMRON Varispeed E7 CIMR 7Z4015 / SPEC.40151 15 kW 400V 1
OMRON Varispeed 616G3 CIMR G3E41P5 / SPEC.41P51-F 3.4 kVA 400V 2
Schneider Electric - Altivar31 ATV31HU30N4 3.0kW 380 / 500V 8
KEB COMBIVERT ET167544/5D72 4kW 440V/480V 3
MITSUBISHI FR-A540-0.4K-EC/V47M7/A500 0.4kW 400V 3

»

  .
OMRON Varispeed V7 CIMR V7AZ41P5 / SPEC.41P50 >>

OMRON Varispeed V7 CIMR V7AZ40P7 / SPEC.40P70 >>

OMRON Varispeed V7 CIMR V7AZ45P5 / SPEC.45P51 >>

OMRON Varispeed E7 CIMR 7Z4011 / SPEC.40111 >>

OMRON Varispeed E7 CIMR 7Z4015 / SPEC.40151 >>

OMRON Varispeed 616G3 CIMR G3E41P5 / SPEC.41P51-F -
-
-
Schneider Electric - Altivar31 ATV31HU30N4 >>

KEB COMBIVERT ET167544/5D72 >>

-
-
MITSUBISHI FR-A540-0.4K-EC/V47M7/A500 >>


»


:
0888238631,
0886844761,
nikola@gramatikov.net